Doulapaketet

Doulapaketet

Att veta att man har någon att vända sig till för stöd och samtal kan vara det mest värdefulla. Och ibland räcker vetskapen om att någon finns där för att komma en bra bit på vägen! 


Jag bjuder alltid på ett första möte där vi har tillfälle att lära känna varandra. Under vårt första möte försöker jag lyssna in er, de utmaningar ni ser framför er och hur ni skulle vilja ha stöd. Jag kan även berätta lite mer om hur jag som doula kan vara till hjälp i olika situationer och sammanhang. Efter mötet är ni helt fria att välja om ni vill köpa ett doulapaket eller fortsätta er resa utan mig. 


I doulapaketet ingår två doulasamtal under graviditet där vi bland annat går igenom tidigare erfarenheter, rädslor och tankar. Vi pratar om "drömförlossningen" samt vad vi kan påverka och vad som ligger bortom vår kontroll. Vi pratar också om hur vi ska skapa en positiv förlossningsupplevelse för både den födande och den eventuella partnern. Vi tar fram konkreta och personligt anpassade verktyg som ska hjälpa vid själva förlossningen.

I paketet ingår att jag som doula har förlossningsjour tre veckor runt beräktat förlossningsdatum; en vecka innan och två veckor efter. Sedan är jag också med som stöd under förlossningen

Rådgivning via telefon och mejl ingår fram till förlossningen. 

Cirka en vecka efter födseln har vi ett eftersamtal där vi tillsammans går igenom er upplevelse och känslor kring förlossningen. 


Jag vill poängtera att jag inte är utbildad barnmorska eller förlossningsläkare och kan därför inte erbjuda samtal baserade på vårdkunskap. Finns en stark förlossningsrädsla i botten uppmuntrar jag att söka hjälp på barnmorskemottagning utöver att få hjälp av en doula.